60+ / Handlingsplan

Handlingsplan

Handleplan for året 2017 for +60’erne i Skive Roklub
 
Sportslige aktiviteter:
Afdelingen fortsætter som hidtil med fællesroning inde og ude mandag, tirsdag, torsdag og fredag formiddag samt vinterbadning efter roningen i vinterhalvåret.
 
Herudover vil der også i 2017 blive arrangeret en 3 dages tur til Fur og en 3-4 dages ferietur et velegnet sted i Danmark. Andre ture ud over det daglige rofarvand kan også komme på tale.
 
Besøg hos og af andre roklubber.
 
Sociale aktiviteter:
Der fortsættes som hidtil med fælles kaffebord mandag, tirsdag, torsdag og fredag efter roningen. Ligesom vi også i 2017 forventer at afholde påske- og adventsfrokost og andre små frokoster, når lejlighed byder sig.
Sociale og kulturelle indslag vil blive arrangeret, så som svampetur, hybentur, cykel og vandreture og besøg på museum o.l.
 
Afdelingsudvalget vil ligeledes opfordre +60’erne til at deltage i Skive Roklubs fællesaktiviteter som f.eks. ergomtertræning, arrangerede ture, festlighed, arbejdsdage, Skive Festival o. l.
 
Medlemsfremmende aktiviteter:
Der er ikke planlagt særlige aktiviteter, idet medlemstallet konstant er svagt stigende. Vi formoder det er ”mund til mund” metoden der gør sig gældende.
 
Særlige aktiviteter:
Afdelingen har planer om også i år arrangerer en ”velgørenheds-ro-måned” i november 2017, hvor de deltagende roere betaler et mindre beløb pr. roet kilometer. Det herved indkomne beløb, som vi forventer, bliver en pæn sum, vil blive givet til en eller anden form for velgørenhed i Skive Kommune.
 
 
Afdelingsudvalg:
Afdelingen har nedsat et afdelingsudvalg bestående af:
1. Nelly Mortensen – repræsentant i bestyrelsen
2. Astrid Bladt
3. Aase Jakobsen
4. Jørgen Bjerregaard Thomsen
5. Niels Odgaard
6. Jens Overgaard
 
Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42